Vintage photograph of 1935
Vintage photograph of 1935
Czytaj dalej
Korchnoi vs Kasparov 1975 Kasparov 12 lat, korchno...
Korchnoi vs Kasparov 1975 Kasparov 12 lat, korchnoi 45 Harry kasparov: " Victor Lwowicz był moim naj...
Czytaj dalej
Czytaj dalej
Czytaj dalej
Larsen's Opening (also called the Nimzo–Larsen Att...
Larsen's Opening (also called the Nimzo–Larsen Attack or Queen's Fianchetto Opening) is a chess open...
Czytaj dalej
Czytaj dalej