Fotografie pochodzą z albumu Ireny Ostrowskiej, która wraz z siostrą spędzała wakacje u wujka ks. Franciszka Kalisza. Są one cenne ze względu na uwieczniony na dwóch z nich wizerunek nowego stężyckiego wikarego - ks. Aleksego Gburka (1911-1939).

Są to bodaj czy nie ostatnie zdjęcia przed Jego męczeńską śmiercią w Lasach Kaliskich koło Kartuz.