Z inicjatywy instruktora MDK - Andrzeja Gburka w Domu Harcerza odbyło się uroczyste przyrzeczenie harcerskie połączone z utworzeniem szczepu harcerskiego o specjalności szachowo - artystycznej. Szczep liczy 120 osób - uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nawet kilku najmłodszych zuchów zupełnie poprawnie gra już w szachy, a dwóch z nich dorównuje starszym kolegom. Na zajęciach czterech szachowych drużyn analizowane są partie mistrzów , harcerze słuchają prelekcji , rozgrywają oryginalne debiuty i końcówki , subtelne dla mniej zaawansowanych zagrania polegające m.in. na oddawaniu figur z zyskiem . Zajęcia polegają jednak nie tylko na szkoleniu szachowym , ale prowadzona jest także działalność harcerska ..."