"Człowiek, jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

KREW Rh UJEMNĄ MA TYLKO 15 OSÓB NA 100

W naszej populacji na 100 osób przypada:

32 z A Rh +

31 z 0 Rh +

15 z B Rh +

7 z AB Rh +

6 z A Rh -

6 z 0 RH -

2 z B Rh -

1 z AB Rh -

 

Jedną z cech krwi ludzkiej jest jej zróżnicowanie serologiczne - człowiek ma jedną z czterech grup krwi: A, B, AB lub 0.

Oprócz grupy krwi układu AB0 człowiek może posiadać na swoich krwinkach antygen Rh D. Posiada go około 85% ogółu ludności - taką krew określa się jako Rh dodatnią. Pozostałe 15% ludzi nie ma tego antygenu - ich krew określa się jako Rh ujemną.

Grupę krwi układu AB0 i Rh oznacza się u każdego potencjalnego biorcy (pacjenta) po to, aby chory otrzymał do przetoczenia zawsze zgodną grupowo krew lub osocze.

Dla wielu chorych jedynym ratunkiem jest przetoczenie krwi. Czy możesz im pomóc? TAK! Jaśli masz krew Rh ujemną - zostań krwiodawcą.

TWOJA KRWE MOŻE URATOWAĆ NIEJEDNO ŻYCIE !!!

Według danych Instytyutu Hematologii i Transfuzjologii

 

"Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie,
to gest o wysokiej wartości Moralnej i obywatelskiej
TO DAR ŻYCIA …"
Św. Jan Paweł II