Corocznie obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tej okazji najbardziej zasłużonych dawców w naszym regionie uhonorowano 3 grudnia podczas uroczystości w City Hotelu w Bydgoszczy. Jednym z nich jest Andrzej Gburek z Torunia, który otrzymał prestiżowe wyróżnienie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest ono przyznawane przez Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz za aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa. Jest to kolejne wyróżnienie w uznaniu zasług za bezinteresowne niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Pan Andrzej jest propagatorem honorowego krwiodawstwa, pomocy niepełnosprawnym, opieki nad samotnie chorymi. Pomaganie innym to jego pasja. Jak sam mówi: można zarazić się dobrocią i otwartością serca na potrzeby drugiego człowieka. Jako swoje credo życiowe przyjął hasło: żyć intensywnie i godnie, bezinteresownie pomagać innym w potrzebie. Honorowym dawcą krwi jest od 40 lat z małymi przerwami. Pierwszy raz oddał krew na potrzeby lecznictwa w 1972 roku. Było to podczas wcielania do zasadniczej służby wojskowej. Należy do Klubu Honorowych Dawców Krwi Koła PCK w Ostaszewie Toruńskim.

Za swoją dotychczasową działalność społeczną, zaangażowanie i upowszechnianie idei czerwonokrzyskiej został uhonorowany Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III, II i I stopnia, Odznaką Honorową PCK IV i III stopnia oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Łącznie oddał ponad 75 litrów krwi i osocza, w tym ponad 50 litrów krwi pełnej.

opublikowany: 03 grudnia 2012 r.
www.mmtorun.pl

autor: sebastian