Młody geniusz z Rosji może wygrać, grając przeciwko mistrzom i arcymistrzom. On bije ich wszystkich jeden po drugim.
Oto wielka wygrana przez cudowne dziecko, przygotowujące się do obrony francuskiej.