Napinanie mięśni psychicznych

„Gra w szachy to nie tylko próżna rozrywka. Kilka bardzo cennych
przymiotów umysłu, przydatnych w życiu człowieka, ma zostać
przez nią nabyta lub wzmocniona, aby stały się nawykiem gotowym na każdą okazję”.
- Benjamin Franklin, 1786

FORMOWANIE CELÓW: Droga do matowania nie jest prosta. Gracz nieustannie musi formułować cele pośrednie.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: Podobnie jak zagadka lub problem z historią, szachy wykorzystują rozum i logikę.
PLANOWANIE: Po ustaleniu celu gracz musi stworzyć plan krok po kroku.
SKUTECZNOŚĆ EFEKTÓW: Po ustaleniu celu gracz musi wykonać plan z dbałością o szczegóły.
UWAGA, KONCENTRACJA: Gracz musi ignorować czynniki rozpraszające, skupiać uwagę i utrzymywać koncentrację aż do rozwiązania problemu.
SAMOKONTROLA: Gracz musi ponownie ocenić i zmienić plany w odpowiedzi na pomysły przeciwnika. Ostrożność i pogarda prowadzą do zrozumienia, pochopne działanie jest karane.
WYTRZYMAŁOŚĆ: Złożoność szachów pozwala na wiele niespodzianek. Zachowanie opanowania w obliczu przeciwności może przynieść zwycięstwo.
ROZPOZNAWANIE WZORU: Gracz musi zapamiętać typowe pozycje, aby wykonywać udane kombinacje i unikać niebezpiecznych pułapek.

Zobacz więcej