Anish Giri

Ready.♟
#GrandChessTour #superbet #Optiver #bucharest #chess

Zobacz więcej