Torneo de composición de problemas de ajedrez "Timman 70"

Turniej kompozycji zadań szachowych „Timman 70”

Zobacz więcej