Szachowa sztuka publiczna gromadzi wszystkie artystyczne wypowiedzi dotyczące szachów i nowoczesnych rzeźb szachowych , które zostały umieszczone w przestrzeni publicznej na całym świecie.
Poniżej znajduje się długa lista współczesnych rzeźb szachowych, które poszerzam w miarę znajdowania nowej.