Andrzej Stanisław Gburek z Torunia – wieloletni zasłużony działacz szachowy został odznaczony Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Szachowego za pracę na rzecz szachów w regionie.

Złota odznaka to najwyższe odznaczenie przyznawane przez Władze Polskiego Związku Szachowego osobom, które w szczególny sposób wspierają działalność Związku oraz swoimi działaniami i postawą przyczyniają się do promocji i rozwoju sportu szachowego. Serdeczne podziękowania dla Polskiego Związku Szachowego oraz Zarządu Kujawsko - Pomorskiego Związku Szachowego za przyznanie tak zaszczytnego i prestiżowego odznaczenia.

Uchwała nr 117/12/2022 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 08 grudnia 2022 r. - TREŚĆ UCHWAŁY