Cieszę się, że podczas Dni Honorowego Krwiodawstwa możemy pokazać i nagrodzić osoby, które dają lek niezwykły i jednocześnie najcenniejszy – własną krew – mówiła Wojewoda Ewa Mes wręczając zasłużonym dawcom krwi odznaczenia resortowe.

Dla ratowania ludzkiego życia krew ma podstawowe znaczenie. Krwiodawcy skupieni w Polskim Czerwonym Krzyżu mogą służyć za wzór bezinteresowności. Przyznane odznaki są też wyrazem wdzięczności za szlachetną postawę i wielkie serce – dodała wojewoda.

Obchody Honorowego Dawstwa Krwi zorganizował w bydgoskim hotelu City Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości wojewoda uhonorowała wyróżnionych odznaką  „Honorowy Dawca Krwi  - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Przyznaje się ją dawcy, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Jest również nadawana w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

04/12/2012