" Gdyby nie Przodkowie moi nic by mnie nie było, nic świadomości, nic duszy, nic ciała. To Pradziadów znojne życie, że jestem, sprawiło, a ze mną i we mnie cząstka ich została."

Strona poświęcona śp. mojego wujka.

Ks. Aleksy Franciszek Gburek

 

Urodzony 18 marca 1911 r. w Nowem nad Wisłą w rodzinie Franciszka (stolarz) i Anieli Szczepańskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w Collegium Marianum, a po zdobyciu matury (1929 r.) podjął studia w seminarium duchownym w Pelplinie, zwieńczone święceniami kapłańskimi 15 czerwca 1935 roku.

Następnie pracował jako wikariusz w Tylicach pod Lubawą, Szwarcenowie, Sianowie, w Gdyni-Obłużu, a od sierpnia 1938 r. był wikariuszem w Stężycy, gdzie m.in. opiekował się Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży.

Pod koniec września 1939 r., wikariusz ze Stężycy, ks. Aleksy Franciszek Gburek został aresztowany i osadzony w więzieniu w Kartuzach. Według relacji respondentów przyczyną aresztowania ks. Gburka były jego kazania patriotyczne, w których nie szczędził krytyki zachowań i działalności okupantów. Parafianie wyczuwając niebezpieczeństwo, grożące ks. Gburkowi, radzili, aby ukrył się w miejscowości Czaple.
Wikariusz stężycki powiedział wówczas:"Zostałem postawiony w Stężycy i tu do końca będę wypełniał moje kapłańskie obowiązki"

Po kilkudniowym pobycie w kartuskim więzieniu ks. A. F. Gburek został przewieziony do obozu w Borowie, a stąd 27 października 1939 r., wspólnie z siedemdziesięcioma pięcioma innymi więźniami odtransportowany na bagnistą polanę oddziału 101 "a" w lasach kaliskich pod Kartuzami, gdzie dokonano egzekucji. W morderstwie siedemdziesięciu sześciu Polaków, prócz hitlerowców konwojujących transport, brali udział esesmani z Kobyszewa i Grzybna. Przebiegiem całej egzekucji kierowali Herbert Busch (kreisleiter) oraz generał policji i SS W Gdańsku Richard Hildebrant.

Serdecznie dziękuję Autorowi publikacji "Wojenne losy duchowieństwa katolickiego ziemi kartuskiej 1939 - 1945"
Ks. prof. KUL dr hab. Janowi Walkuszowi z Instytutu Historii Kościoła za jej udostępnienie.